Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Kullavik Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullavik Centrum 1140 16,7% 35,3% 26,5% 21,6% 9,6% 46,6% 53,4% 2,0%  
Summa 1140 16,7% 35,3% 26,5% 21,6% 9,6% 46,6% 53,4% 2,0%

http://www.val.se