Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Kyvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyvik 1434 13,5% 38,0% 25,4% 23,1% 8,9% 47,4% 52,6% 2,4%  
Summa 1434 13,5% 38,0% 25,4% 23,1% 8,9% 47,4% 52,6% 2,4%

http://www.val.se