Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Karl Gustav-Grimmared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karl Gustav-Grimmared 544 13,2% 29,0% 26,7% 31,1% 7,5% 53,5% 46,5% 2,6%  
Summa 544 13,2% 29,0% 26,7% 31,1% 7,5% 53,5% 46,5% 2,6%

http://www.val.se