Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Skällinge-Nösslinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skällinge-Nösslinge 808 15,0% 31,3% 29,6% 24,1% 8,2% 49,8% 50,2% 3,1%  
Summa 808 15,0% 31,3% 29,6% 24,1% 8,2% 49,8% 50,2% 3,1%

http://www.val.se