Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Apelvikshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apelvikshöjd 1316 11,2% 20,1% 27,3% 41,4% 4,6% 44,7% 55,3% 1,8%  
Summa 1316 11,2% 20,1% 27,3% 41,4% 4,6% 44,7% 55,3% 1,8%

http://www.val.se