Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Stenåsa-Äckregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenåsa-Äckregården 1582 20,7% 30,8% 29,5% 19,0% 8,1% 48,6% 51,4% 2,4%  
Summa 1582 20,7% 30,8% 29,5% 19,0% 8,1% 48,6% 51,4% 2,4%

http://www.val.se