Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Karlberg-Lilla Träslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg-Lilla Träslöv 1541 15,3% 33,9% 25,7% 25,1% 7,3% 49,8% 50,2% 2,1%  
Summa 1541 15,3% 33,9% 25,7% 25,1% 7,3% 49,8% 50,2% 2,1%

http://www.val.se