Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Varbergs centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varbergs centrum S 1760 17,8% 20,6% 26,0% 35,6% 6,2% 46,4% 53,6% 2,9%  
Summa 1760 17,8% 20,6% 26,0% 35,6% 6,2% 46,4% 53,6% 2,9%

http://www.val.se