Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Mariedal-Tranelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariedal-Tranelyckan 1523 24,2% 24,6% 18,9% 32,3% 6,8% 45,6% 54,4% 2,2%  
Summa 1523 24,2% 24,6% 18,9% 32,3% 6,8% 45,6% 54,4% 2,2%

http://www.val.se