Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Alfshög-Vessige-Askome

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alfshög-Vessige-Askome 1237 16,4% 30,1% 26,7% 26,8% 8,0% 52,0% 48,0% 2,8%  
Summa 1237 16,4% 30,1% 26,7% 26,8% 8,0% 52,0% 48,0% 2,8%

http://www.val.se