Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Abild-Asige-Årstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Abild-Asige-Årstad 1288 17,8% 30,7% 27,4% 24,1% 8,5% 52,1% 47,9% 3,4%  
Summa 1288 17,8% 30,7% 27,4% 24,1% 8,5% 52,1% 47,9% 3,4%

http://www.val.se