Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Skrea 2 Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skrea 2 Slätten 1082 15,4% 32,2% 34,1% 18,3% 9,1% 49,4% 50,6% 1,8%  
Summa 1082 15,4% 32,2% 34,1% 18,3% 9,1% 49,4% 50,6% 1,8%

http://www.val.se