Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand 1422 14,7% 23,6% 32,9% 28,8% 7,4% 48,6% 51,4% 1,4%  
Summa 1422 14,7% 23,6% 32,9% 28,8% 7,4% 48,6% 51,4% 1,4%

http://www.val.se