Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1276 11,4% 23,6% 25,3% 39,7% 6,0% 46,1% 53,9% 1,4%  
Summa 1276 11,4% 23,6% 25,3% 39,7% 6,0% 46,1% 53,9% 1,4%

http://www.val.se