Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Mellbystrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellbystrand 1856 10,5% 26,5% 33,4% 29,7% 5,2% 51,5% 48,5% 1,8%  
Summa 1856 10,5% 26,5% 33,4% 29,7% 5,2% 51,5% 48,5% 1,8%

http://www.val.se