Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Hyltebruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltebruk 1771 19,6% 32,4% 24,4% 23,5% 7,5% 48,7% 51,3% 7,3%  
Summa 1771 19,6% 32,4% 24,4% 23,5% 7,5% 48,7% 51,3% 7,3%

http://www.val.se