Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Landeryd-Långaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd-Långaryd 1057 16,3% 30,8% 24,8% 28,1% 6,7% 52,7% 47,3% 5,6%  
Summa 1057 16,3% 30,8% 24,8% 28,1% 6,7% 52,7% 47,3% 5,6%

http://www.val.se