Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Röke-Hörja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röke-Hörja 890 15,5% 32,2% 21,3% 30,9% 8,1% 52,8% 47,2% 5,1%  
Summa 890 15,5% 32,2% 21,3% 30,9% 8,1% 52,8% 47,2% 5,1%

http://www.val.se