Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Tyringe Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe Ö 1090 19,6% 28,4% 23,9% 28,1% 6,8% 50,3% 49,7% 4,9%  
Summa 1090 19,6% 28,4% 23,9% 28,1% 6,8% 50,3% 49,7% 4,9%

http://www.val.se