Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Vittsjö tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vittsjö tätort 1354 17,6% 25,6% 24,1% 32,7% 8,1% 49,5% 50,5% 5,2%  
Summa 1354 17,6% 25,6% 24,1% 32,7% 8,1% 49,5% 50,5% 5,2%

http://www.val.se