Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ljungdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungdala 1388 13,6% 27,7% 33,9% 24,8% 6,3% 51,2% 48,8% 4,4%  
Summa 1388 13,6% 27,7% 33,9% 24,8% 6,3% 51,2% 48,8% 4,4%

http://www.val.se