Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Östervärn-Röinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östervärn-Röinge 1081 12,6% 32,3% 19,8% 35,3% 7,5% 48,9% 51,1% 2,2%  
Summa 1081 12,6% 32,3% 19,8% 35,3% 7,5% 48,9% 51,1% 2,2%

http://www.val.se