Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Kristinehem-Ekedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristinehem-Ekedal 1112 14,9% 39,1% 21,9% 24,0% 7,5% 50,7% 49,3% 4,0%  
Summa 1112 14,9% 39,1% 21,9% 24,0% 7,5% 50,7% 49,3% 4,0%

http://www.val.se