Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Hässleholm C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm C 1548 34,0% 24,7% 16,1% 25,2% 8,3% 46,6% 53,4% 5,2%  
Summa 1548 34,0% 24,7% 16,1% 25,2% 8,3% 46,6% 53,4% 5,2%

http://www.val.se