Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Luntertun - Roslunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Luntertun - Roslunda 1698 12,7% 31,7% 29,1% 26,5% 8,0% 49,4% 50,6% 1,6%  
Summa 1698 12,7% 31,7% 29,1% 26,5% 8,0% 49,4% 50,6% 1,6%

http://www.val.se