Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Munka Ljungby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munka Ljungby N 1513 15,3% 34,9% 26,7% 23,1% 6,8% 48,8% 51,2% 3,2%  
Summa 1513 15,3% 34,9% 26,7% 23,1% 6,8% 48,8% 51,2% 3,2%

http://www.val.se