Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Danielslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danielslund 1445 22,4% 26,0% 21,6% 30,0% 5,7% 45,8% 54,2% 2,4%  
Summa 1445 22,4% 26,0% 21,6% 30,0% 5,7% 45,8% 54,2% 2,4%

http://www.val.se