Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Södra Utmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Utmarken 1874 14,0% 35,2% 26,6% 24,2% 6,5% 48,7% 51,3% 1,7%  
Summa 1874 14,0% 35,2% 26,6% 24,2% 6,5% 48,7% 51,3% 1,7%

http://www.val.se