Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Hammenhög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammenhög 1283 16,5% 28,6% 28,4% 26,4% 8,1% 50,8% 49,2% 4,7%  
Summa 1283 16,5% 28,6% 28,4% 26,4% 8,1% 50,8% 49,2% 4,7%

http://www.val.se