Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Bäckaskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckaskog 1413 15,6% 28,7% 32,0% 23,7% 7,0% 51,4% 48,6% 3,1%  
Summa 1413 15,6% 28,7% 32,0% 23,7% 7,0% 51,4% 48,6% 3,1%

http://www.val.se