Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Everödsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Everödsbygden 1304 16,3% 31,0% 28,3% 24,5% 6,7% 49,9% 50,1% 2,6%  
Summa 1304 16,3% 31,0% 28,3% 24,5% 6,7% 49,9% 50,1% 2,6%

http://www.val.se