Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Östra Fäladen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Fäladen 1178 21,8% 24,3% 20,7% 33,2% 5,6% 42,4% 57,6% 2,6%  
Summa 1178 21,8% 24,3% 20,7% 33,2% 5,6% 42,4% 57,6% 2,6%

http://www.val.se