Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Grönby-Önnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grönby-Önnarp 644 11,8% 41,1% 28,3% 18,8% 5,6% 51,6% 48,4% 7,9%  
Summa 644 11,8% 41,1% 28,3% 18,8% 5,6% 51,6% 48,4% 7,9%

http://www.val.se