Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Kattebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kattebäck 2070 16,4% 25,4% 21,8% 36,4% 6,3% 46,5% 53,5% 4,9%  
Summa 2070 16,4% 25,4% 21,8% 36,4% 6,3% 46,5% 53,5% 4,9%

http://www.val.se