Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Eslöv 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 17 1602 14,0% 37,3% 22,2% 26,5% 6,4% 49,9% 50,1% 4,6%  
Summa 1602 14,0% 37,3% 22,2% 26,5% 6,4% 49,9% 50,1% 4,6%

http://www.val.se