Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Eslöv 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 12 1533 20,0% 36,9% 21,3% 21,8% 8,6% 52,0% 48,0% 5,7%  
Summa 1533 20,0% 36,9% 21,3% 21,8% 8,6% 52,0% 48,0% 5,7%

http://www.val.se