Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Eslöv 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 15 1120 17,5% 35,4% 29,8% 17,2% 7,6% 52,1% 47,9% 5,8%  
Summa 1120 17,5% 35,4% 29,8% 17,2% 7,6% 52,1% 47,9% 5,8%

http://www.val.se