Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Eslöv 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 7 1314 13,3% 34,2% 25,5% 27,0% 6,9% 49,8% 50,2% 1,6%  
Summa 1314 13,3% 34,2% 25,5% 27,0% 6,9% 49,8% 50,2% 1,6%

http://www.val.se