Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Eslöv 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 2 1736 20,5% 28,5% 19,2% 31,7% 7,4% 46,3% 53,7% 5,2%  
Summa 1736 20,5% 28,5% 19,2% 31,7% 7,4% 46,3% 53,7% 5,2%

http://www.val.se