Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Fredriksdal V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal V 1505 12,9% 20,8% 20,3% 46,0% 5,0% 45,8% 54,2% 5,6%  
Summa 1505 12,9% 20,8% 20,3% 46,0% 5,0% 45,8% 54,2% 5,6%

http://www.val.se