Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Rydebäck S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck S 1424 8,7% 41,4% 27,7% 22,1% 4,8% 49,9% 50,1% 2,7%  
Summa 1424 8,7% 41,4% 27,7% 22,1% 4,8% 49,9% 50,1% 2,7%

http://www.val.se