Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Björka-Väla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björka-Väla 1169 23,2% 39,0% 23,8% 14,0% 10,2% 50,5% 49,5% 11,5%  
Summa 1169 23,2% 39,0% 23,8% 14,0% 10,2% 50,5% 49,5% 11,5%

http://www.val.se