Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Eneborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eneborg Ö 1416 39,7% 27,0% 15,0% 18,2% 6,6% 48,1% 51,9% 7,7%  
Summa 1416 39,7% 27,0% 15,0% 18,2% 6,6% 48,1% 51,9% 7,7%

http://www.val.se