Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Tågaborg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg N 1581 17,8% 31,8% 29,5% 21,0% 7,3% 46,5% 53,5% 4,6%  
Summa 1581 17,8% 31,8% 29,5% 21,0% 7,3% 46,5% 53,5% 4,6%

http://www.val.se