Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Slottshöjden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slottshöjden S 1688 18,2% 23,8% 20,4% 37,7% 4,7% 43,2% 56,8% 3,5%  
Summa 1688 18,2% 23,8% 20,4% 37,7% 4,7% 43,2% 56,8% 3,5%

http://www.val.se