Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Olympia

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olympia 1696 27,5% 32,0% 22,6% 17,9% 7,7% 50,6% 49,4% 7,8%  
Summa 1696 27,5% 32,0% 22,6% 17,9% 7,7% 50,6% 49,4% 7,8%

http://www.val.se