Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Gröndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gröndal 1611 12,4% 20,7% 16,2% 50,7% 4,9% 40,5% 59,5% 3,5%  
Summa 1611 12,4% 20,7% 16,2% 50,7% 4,9% 40,5% 59,5% 3,5%

http://www.val.se