Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Gamla staden, Stortorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden, Stortorget 1533 24,8% 43,0% 20,4% 11,9% 4,4% 52,6% 47,4% 13,8%  
Summa 1533 24,8% 43,0% 20,4% 11,9% 4,4% 52,6% 47,4% 13,8%

http://www.val.se