Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Båstad Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Västra 1357 12,3% 24,1% 27,2% 36,4% 5,1% 46,1% 53,9% 3,8%  
Summa 1357 12,3% 24,1% 27,2% 36,4% 5,1% 46,1% 53,9% 3,8%

http://www.val.se