Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Nyvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyvång 495 18,6% 40,4% 27,7% 13,3% 7,1% 54,3% 45,7% 12,7%  
Summa 495 18,6% 40,4% 27,7% 13,3% 7,1% 54,3% 45,7% 12,7%

http://www.val.se